[C++] Ngăn Xếp Hàng Đợi – Bài 5

Bài hôm nay mình sẽ giới thiệu về ngăn xếp (Stack) và hàng đợi (Queue).

Lập Trình C/C++

Bài hôm nay sẽ không có video demo vì mình sẽ chủ yếu viết các thao tác khởi tạo, bổ sung và lấy một phần tử. Mình sẽ biểu diễn bằng danh sách liên kết và mãng một chiều. Do đó các bạn muốn hiểu bài này thì cần phải nắm 2 bài mảng một chiều và danh sách liên kết đơn ở những bài trước.

  • Ngăn xếp (Stack): nguyên tắc của ngăn xếp là bổ sung vào và lấy ra đều trên cùng một đầu của danh sách liên kết (tức là vào chổ nào thì ra chổ đó, những phần tử vào đầu sẽ ra sau).

Bài toán hôm nay của chúng ta sẽ là:

Sử dụng danh sách liên kết và mảng để biểu diễn một ngăn xếp và in ra số nguyên dương n ở dạng nhị phân

Sử dụng danh sách liên kết

 Sử dụng mảng

  •  Hàng đợi(Queue): nguyên tắc của hàng đợi là bổ sung vào một đầu và lấy ra ở một đầu, giống như ống nước chảy (những phần tử vào đầu sẽ ra đầu).

Sử dụng danh sách liên kết và mảng để biểu diễn một hàng đợi và in ngược số nguyên dương n(12345 sẽ in ra 54321)

Dùng danh sách liên kết

 Dùng mảng

 Mình tạm dừng ở đây, có đoạn nào không hiểu hoặc mình có sai sót gì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới hoặc thông qua facebook để góp ý cho mình nhé! Thân, chào!

BÀI VIẾT TRONG CÙNG SERIES
[C/C++] Các khái niệm cơ bản trong C/C++
[C++] Danh sách liên kết đơn và các bài toán C++ – Bài 4
[C++] Đệ quy và các bài toán đệ quy trên C ++ – Bài 3
[C++] Mảng 1 chiều và các bài toán trên mảng – Bài 2
Chèn – Thêm – Xóa Trong Mảng 1 Chiều [C/C++ Basic]
Chuyên Mục: Bài Viết C/C++ Lập Trình Desktop

Leave a Reply