Chèn – Thêm – Xóa Trong Mảng 1 Chiều [C/C++ Basic]

Giới thiệu về C/C++

Đây là bài tập rất cơ bản khi các bạn học C/C++

– Vì sao tôi dùng chung từ khóa  “C/C++”  ? C++ được phát triển trên C, hầu hết các cú pháp  vẫn được sử dụng trong C++.

– Trong ví dụ dưới đây, tôi dùng VS Studio -> C++ Console

– Nếu bạn muốn code chạy được trên Bornland C hay Code Block . . . chỉ cần loại bỏ 1 vài từ khóa trong code chỉ dành cho C++ là được

 

Ví dụ này thực hiện việc:

– Nhập – Xuất mảng

 

– Chèn một phần tử vào vị trí bất kỳ

– Thêm mới . . .

– Xóa . . .

– Sắp xếp Tăng – Giảm

 

BÀI VIẾT TRONG CÙNG SERIES
[C/C++] Các khái niệm cơ bản trong C/C++
[C++] Ngăn Xếp Hàng Đợi – Bài 5
[C++] Danh sách liên kết đơn và các bài toán C++ – Bài 4
[C++] Đệ quy và các bài toán đệ quy trên C ++ – Bài 3
[C++] Mảng 1 chiều và các bài toán trên mảng – Bài 2
Chuyên Mục: Bài Viết C/C++ Lập Trình Desktop

2 thảo luận “Chèn – Thêm – Xóa Trong Mảng 1 Chiều [C/C++ Basic]

Leave a Reply